Sąd Rejonowy w Mrągowie

Sąd Rejonowy w Mrągowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Mrągowie mieści się pod adresem: ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo.

Numer faksu: 89 743 30 36

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://mragowo.sr.gov.pl/