Sąd Rejonowy w Nysie

Sąd Rejonowy w Nysie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Nysie mieści się pod adresem: Plac Kościelny 6, 48–300 Nysa.

Numer faksu: 774483599

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.nysa.sr.gov.pl/