Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sąd Rejonowy w Olsztynie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Olsztynie mieści się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn.

Numer faksu: 89 52 30 274

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://olsztyn.sr.gov.pl/