Sąd Rejonowy w Opolu

Sąd Rejonowy w Opolu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Opolu mieści się pod adresem: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole.

Numer faksu: 77 453 19 17

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.opole.sr.gov.pl/