Sąd Rejonowy w Prudniku

Sąd Rejonowy w Prudniku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Prudniku mieści się pod adresem: ul. Kościuszki 5, 48-200 Prudnik.

Numer faksu: 77 4380602

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.prudnik.sr.gov.pl/