Sąd Rejonowy w Pułtusku

Sąd Rejonowy w Pułtusku jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Pułtusku mieści się pod adresem: ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk .

Numer faksu: 23 692 99 18

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.pultusk.sr.gov.pl/