Sąd Rejonowy w Ropczycach

Sąd Rejonowy w Ropczycach jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Ropczycach mieści się pod adresem: ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce.

Numer faksu: 17 2220 359

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://ropczyce.sr.gov.pl/