Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Sąd Rejonowy w Szydłowcu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Sierpcu mieści się pod adresem: Pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Numer faksu: 48 617 16 91

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/