Sąd Rejonowy w Złotowie

Sąd Rejonowy w Złotowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Złotowie mieści się pod adresem: ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów.

Numer faksu: 67 264-28-99

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.zlotow.sr.gov.pl/