Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Piotr Adamczyk

numer faksu (22) 4971029

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://komornik-srodmiescie.com.pl/