AXA

AXADIRECT_logo

AXA– francuska firma ubezpieczeniowa notowana na giełdzie Euronext. Spółka działa we wszystkich działach ubezpieczeń, uwzględniając ubezpieczenia na życie, chorobowe, majątkowe, komunikacyjne itd. Prowadzi także doradztwo inwestycyjne – Axa Investment Managers.

numer faksu: 22 599 9595

Dane kontaktowe do AXA można znaleźć na stronie http://axa.pl/oferta-indywidualna/ubezpieczenia/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.