Bank BPH S.A.

bph_logo

Bank BPH S.A. – ogólnopolski bank uniwersalny z siedzibą w Gdańsku. W obecnej postaci jest wynikiem podziału dawnego banku BPH, który to podział został zarejestrowany przez sąd 9 listopada 2007 roku. W jego efekcie większa część banku została włączona do Banku Pekao SA, a pozostałe 200 oddziałów zostało w Banku BPH. W 2013 r. BPH był 12. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów.

nr faxu 58 300 76 85

Dane kontaktowe do Bank BPH SA można znaleźć na stronie http://www.bph.pl/pl/skontaktuj-sie

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.