Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

centrum_szkolenia_sg

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest to jeden z trzech ośrodków Straży Granicznej, które przygotowują kadrę do służby w ochronie granic Polski. Centrum przygotowuje przyszłych oficerów, podoficerów i chorążych. Dodatkowo prowadzi także kursy specjalistyczne dla obecnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SG. Jeszcze inną funkcją Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest organizowanie konferencji i seminariów, jak także prowadzenie działalności wydawniczej.

Numer faksu: (+48 89) 750 3741

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.cs.strazgraniczna.pl/kontakt/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.