Deutsche Bank Polska S.A.

deustchebank

Deutsche Bank Polska S.A. – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie. Bank specjalizuje się w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, skierowanej do średnich i dużych przedsiębiorstw, koncernów międzynarodowych oraz instytucji finansowych. Deutsche Bank Polska S.A. doradza przedsiębiorstwom przy emisji akcji i pożyczek, pozyskiwaniu kapitału, wprowadzaniu na giełdę oraz w finansowaniu udziałów kapitałowych. Proponuje klientom obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym.

nr faxu (22) 579 90 01

Dane kontaktowe do Deutsche Bank Polska S.A. można znaleźć na stronie https://www.deutschebank.pl/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.