Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

0

Do kompetencji inspektora nadzoru budowlanego należą wszystkie sprawy z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

nr faksu:(0-71) 343-01-58

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie : http://www.duw.pl/pl/urzad/administracja/administracja-zespolon/562,Dolnoslaski-Wojewodzki-Inspektor-Nadzoru-Budowlanego.html