Eurobank

eurobank

Eurobank S.A.- bank komercyjny oferujący usługi finansowe dla osób fizycznych, specjalizujący się w kredytach konsumpcyjnych i hipotecznych oraz kartach kredytowych, nie oferujący usług dla przedsiębiorstw i organizacji. Bank prowadzi również konta osobiste i lokaty pieniężne, udziela kredytów konsolidacyjnych, a także udostępnia karty płatnicze i karty kredytowe. Prowadzi dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych Novo Fundusze oraz Allianz.

nr faxu (+48 71) 79 55 501

Dane kontaktowe do eurobanku można znaleźć na stronie http://www.eurobank.pl/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.