Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

gunb1

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego(GINB).Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

nr faksu: (0-22) 661-81-42

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie :http://www.gunb.gov.pl/