Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

cs_premier

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.

nr faxu 22 625 26 37

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://bip.kprm.gov.pl/kpr/kontakt/1149,Kontakt.html

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.