Komenda Główna Policji

policja

Komenda Główna Policji jest to główna jednostka organizacyjna Policji. Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach czuwania nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. Siedziba Komendy Głównej Policji znajduje się Warszawie. Pod Komendę Główną Policji podlegają wszystkie inne jednostki.

Numer faksu: (22) 60 129 21

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.policja.pl/pol/kontakt/606,KONTAKT.html

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.