Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej jest to jednostka organizacyjna Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, przy pomocy której Komendant Główny Straży Granicznej realizuje zadania określone w ustawach.

Numer faksu: +48 22 5004701

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/przekaz_wiadomosc/dane_teleadresowe_wybranej_jednostki_organiazacyjenej/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.