Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Prowadzenie_budowy_Wazne_5541335

Do kompetencji inspektora nadzoru budowlanego należą wszystkie sprawy z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

nr faksu:(0-52) 584-01-13

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie : https://www.bip.gov.pl/subjects/17544,Kujawsko-Pomorski+Wojew%C3%B3dzki+Inspektorat+Nadzoru+Budowlanego+w+Bydgoszczy.html