Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” prowadzi gospodarkę leśną, dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, czyli o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Lasy państwowe stanowią 7,6 mln ha i na ich terenie możliwe jest zbieranie runa leśnego. Lasami Państwowymi zarządza Dyrekcja Generalna. Drugim szczeblem organizacyjnym są regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, a trzecie w hierarchii są nadleśnictwa.

Numer faksu: 22 58 98 171

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.lasy.gov.pl/kontakt/dyrekcja-generalna-lp

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.