Ministerstwo Edukacji Narodowej

men

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 roku w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sekretariat Ministra Edukacji Narodowej numer faxu: (22) 34-74-205

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/departament-i-biura