Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów (MF) – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – Finanse Publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym. Poprzednikiem kompetencyjnym Ministerstwa Finansów było do 1950 roku Ministerstwo Skarbu.

nr faksu: (0-22) 694-54-50

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/kontakt