Ministerstwo Obrony Narodowej

mon

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ministerstwo ON mieści się w budynkach przy ul. Klonowej 1 i przy al. Niepodległości 218 w Warszawie. Większość departamentów MON znajduje się przy alei Niepodległości.

nr faksu: +48 261 870 950

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://mon.gov.pl/