Ministerstwo Sportu i Turystyki

MSiT_LOGO

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) – powstało jako Ministerstwo Sportu 1 września 2005, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu. Od 23 lipca 2007 minister objął także dział Turystyka, którym poprzednio zajmowało się Ministerstwo Gospodarki. Utworzenie Ministerstwa Sportu w miejsce zlikwidowanej Polskiej Konfederacji Sportu przewiduje ustawa z 29 lipca 2005 o sporcie kwalifikowanym. Pracownicy Polskiej Konfederacji Sportu z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

nr faksu: (0-22) 244-32-55

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie : http://www.msport.gov.pl/