Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

msw

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nadzorującego działalność organów odpowiedzialnych za utrzymywanie w państwie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

numer faksu: (0-22) 621-39-88

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie : https://msw.gov.pl/