MPK Olsztyn

mpk-141735

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie Sp. z o.o. (MPK Olsztyn Sp. z o.o.) – spółka powstała 1 marca 1993 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. MPK do 31 grudnia 2010 roku było jednocześnie zarządcą i wykonawcą transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i gmin ościennych – obecnie za organizację przewozów odpowiada Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (dawniej Zarząd Komunikacji Miejskiej).

nr faksu 89 537 22 23

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://www.mpkolsztyn.pl/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.