Oddział Celny w Dębicy

urzad_celny

Oddziały celne, podobnie jak urzędy celne zajmują się między innymi zbieraniem informacji dotyczących zmian prawa przekraczania granic, informacji o niezgodnych z prawem próbach przekroczenia granicy czy przemytach. Ściga się również przestępstwa pograniczne. Oddział celny w Dębicy znajduje się pod adresem: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133.

Numer faksu: 14 670-29-77

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.przemysl.scelna.gov.pl/de/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-rzeszowie/oddzial-celny-w-debicy