Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

urzad_celny

Oddziały celne, podobnie jak urzędy celne zajmują się między innymi zbieraniem informacji dotyczących zmian prawa przekraczania granic, informacji o niezgodnych z prawem próbach przekroczenia granicy czy przemytach. Ściga się również przestępstwa pograniczne. Oddział celny w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się pod adresem: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle.

Numer faksu: 77 400 67 10 w. 3032

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.opole.scelna.gov.pl/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-opolu/oddzial-celny-w-kedzierzynie-kozlu