Oddział Celny w Kołobrzegu

urzad_celny

Oddziały celne, podobnie jak urzędy celne zajmują się między innymi zbieraniem informacji dotyczących zmian prawa przekraczania granic, informacji o niezgodnych z prawem próbach przekroczenia granicy czy przemytach. Ściga się również przestępstwa pograniczne. Oddział celny w Kołobrzegu znajduje się pod adresem: ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg.

numer faksu: 94 352 51 09

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.szczecin.scelna.gov.pl/jednostki-podlegle/urzad-celny-w-koszalinie/oddzial-celny-w-kolobrzegu