Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

olsztyn_planetarium

Olsztyńskie Planetarium jest jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. W swej ofercie Planetarium zachowuje równowagę pomiędzy edukacją i rozrywką: znajdziemy tu zatem seanse popularne, gdzie główny nacisk kładziony jest na wizualną atrakcyjność przekazu oraz prowadzone pod sztucznym niebem zajęcia edukacyjne prezentujące w przystępny sposób wiedzę astronomiczną stanowiącą element szkolnych programów nauczania. Dzięki Planetarium możemy odbyć podróż w kosmos, wędrować wśród planet, gwiazd i galaktyk.

Numer faksu: (+48 89) 650-04-30

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://planetarium.olsztyn.pl/pl/kontakt.html

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.