PKP S.A.

PKP_SA_Logo

Polskie Koleje Państwowe (PKP) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 24 września 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Numer faksu: (+48 22) 47 42 581

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://pkpsa.pl/

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.