Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

nadzor-budolwany-chatka-projekty-domow-sc

Do kompetencji inspektora nadzoru budowlanego należą wszystkie sprawy z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

nr faksu:(0-85) 748-12-73

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie :http://winb.pbip.pl/