Politechnika Białostocka

politechnika_białostocka

Politechnika Białostocka – jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Kształci swoich studentów na 7 wydziałach (Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Zarządzania oraz Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce).

Numer faksu: 85 746 90 15

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.pb.edu.pl

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.