PZU S.A.

pzu

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU, Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA) – przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe działające w Polsce, spółka akcyjna. Jego tradycje sięgają roku 1803, zaś działalność rozpoczyna się w 1921 wraz z powołaniem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

numer faksu: 22 4 102 102

Dane kontaktowe do PZU można znaleźć na stronie https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-sa

Logo jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Zostało wykorzystane jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorstwa.