Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej mieści się pod adresem: ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław.

Numer faksu: 71 3704200

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/