Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia mieści się pod adresem: ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław.

Numer faksu: 71 343 96 32

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/