Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie mieści się pod adresem: ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw.

Numer faksu: 82 576 33 05

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.krasnystaw.sr.gov.pl/