Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim mieści się pod adresem: ul.Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Numer faksu: 68 383 04 55

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.krosno-odrz.sr.gov.pl/