Sąd Rejonowy w Nowej Soli

Sąd Rejonowy w Nowej Soli jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Nowej Soli mieści się pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól.

Numer faksu: 68-35-69-702

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.nowa-sol.sr.gov.pl/