Sąd Rejonowy w Oławie

Sąd Rejonowy w Oławie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Oławie mieści się pod adresem: ul. 11-go Listopada 12, 55-200 Oława.

Numer faksu: 71 74 99 201

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.olawa.sr.gov.pl/