Sąd Rejonowy w Strzelinie

Sąd Rejonowy w Strzelinie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Strzelinie mieści się pod adresem: 57-100 Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego nr 7.

Numer faksu: 71 3927103

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.strzelin.sr.gov.pl/