Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Sąd Rejonowy w Świebodzinie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Świebodzinie mieści się pod adresem: ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin.

Numer faksu: 68 381-91-20

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.swiebodzin.sr.gov.pl/