Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim mieści się pod adresem: ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Numer faksu: 84 665-74-90

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.tomaszowlub.sr.gov.pl/