Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Sąd Rejonowy w Trzebnicy jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Trzebnicy mieści się pod adresem: ul. Parkowa 4, 55-100 Trzebnica.

Numer faksu: 71 312-12-13

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.trzebnica.sr.gov.pl/