Sąd Rejonowy w Wołowie

Sąd Rejonowy w Wołowie jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Wołowie mieści się pod adresem: ul. Mikołaja Reja 11, 56-100 Wołów.

Numer faksu: 71 75 66 139

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.wolow.sr.gov.pl/