Sąd Rejonowy w Zamościu

Sąd Rejonowy w Zamościu jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Zamościu mieści się pod adresem: ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość.

Numer faksu: 84 639-29-77

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.zamosc.sr.gov.pl/