Sąd Rejonowy w Żarach

Sąd Rejonowy w Żarach jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Żarach mieści się pod adresem: ul. Podwale 2, 68-200 Żary.

Numer faksu: 68 41 98 321

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.zary.sr.gov.pl/