Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze jest to polski sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do właściwości sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze mieści się pod adresem: Pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra.

Numer faksu: 68 322 03 17

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://www.zielona-gora.sr.gov.pl/